Privacyverklaring – natuurgroenenbeleving.nl

Datum: 12-06-18

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Natuur, Groen & Beleving verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
*NAW-gegevens.
*Telefoonnummer.
*E-mailadres.
*Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch contact.
*Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@natuurgroenenbeleving.nl, waarna wij deze informatie zullen verwijderen.

 

Waarom we gegevens nodig hebben
Natuur, Groen & Beleving verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
*Je gebruik te laten maken van onze dienstverlening.
*Het afhandelen van je opdracht en het informeren over het verloop ervan.
*Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
*Het beantwoorden van vragen.
*Het afhandelen van facturatie en het betalingsverkeer.
*Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
Natuur, Groen & Beleving analyseert je surfgedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod af te stemmen op je voorkeuren.
Natuur, Groen & Beleving verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we gegevens bewaren
Natuur, Groen & Beleving zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Waar van toepassing hanteren we voor de gegevens die wij verzamelen de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.

 

Delen met anderen
Natuur, Groen & Beleving verkoopt of verhuurt  je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics
Natuur, Groen & Beleving.nl gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

 

In kaart brengen websitebezoek
Natuur, Groen & Beleving gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smart Phone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jou gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Deze cookies kan je uitschakelen door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jou persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage kan je indienen door een brief, voorzien van je naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, te sturen aan Natuur, Groen & Beleving t.a.v. Hans Lappee. Wij zullen zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, op uw verzoek reageren en de daarbij behorende actie ondernemen.

 

Beveiliging
Natuur, Groen & Beleving neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 06-29045912 of via info@natuurgroenenbeleving.nl

 

OVER DEZE VERKLARING

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Zij zijn daar zelf voor verantwoordelijk.

 

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring.

 

Indien je vragen, opmerkingen of suggesties hebt t.a.v. onze website, neem dan gerust contact met ons opnemen via info@natuurgroenenbeleving.nl.